แปะไว้ กันลืม

มาตรฐาน
Advertisements

RID 4.0

มาตรฐาน

​Goals for RID 4.00 (watermanagement part) 6.10.59 by b50 

– Irrigation Map -> tools for gis data center (create update and Sharing). 

– Irrigation Map ->Module with graph 

– Irrigation Map ->Module app for watermanagement 

– Irrigation Map ->Module app for water dev part (planning survey design construction) 

– Irrigation Map ->Module app for budgeting 

– Irrigation Map ->Module app for legal irrigation waterway. 

– Irrigation Map ->Module support Agri-Map ** 

– Irrigation & Watermanagement Object for APIs 

– Irrigation & Watermanagement Object for Modeling (Flood forcasting,ROS etc.) 

– Irrigation & Watermanagement Monitoring and Preparing information for daily Report. 

– Irrigationstructure ->content data irrigation structure. 

– Irrigationstructure ->app (for management irrigation structure aim to fixing improving ) 

– Watermanagement app (allocation part) 

– Diagram app -> related to Irrigation & Watermanagement Object for APIs and many apps. 

– notification by social media (may be Line with bot) 

– IoTs for telemetering system. 

– IoTs for Pumping station. 

– IoTs for Irrigation structure( Gate Weir etc..) 

– IoTs for Water Truck. 

– Remote sensing (Agriculture part)<– GISTDA co. related to Watermanagement app 

– Remote sensing (Flood part)<– GISTDA co. related to Watermanagement app 

– Command Tools for Intelligence water operation center :IWOC

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการของสำนักงานชลประทานที่ 7

มาตรฐาน

วันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 เจ้าหน้าที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา นำทีมโดย นางสาวอรญา เขียวคุณา หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน ประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการของสำนักงานชลประทานที่ 7

​ออกแรงงัดให้ถูกที่ มันก็เคลื่อนภูเขาได้

มาตรฐาน

​ออกแรงงัดให้ถูกที่ มันก็เคลื่อนภูเขาได้ …วิดีทัศน์ชุดนี้(ตามลิ๊งค์ด้านล่าง) ไม่เพียงแต่มีเรื่องแก้การศึกษา แต่ฟังแล้วก็จะได้รู้ถึงวิธีคิด การแก้ไขปัญหา สำรวจ ตั้งเป้าหมาย หาวิธีแก้ไข การขยายผล และยังมีอีกคือการใช้ พลัง social media ในด้านบวก ที่ทรงพลัง…ขอส่งต่อผ่าน blog นี้ล่ะ 

ซีมา บานซัล (Seema Bansal): จะแก้ไขระบบการศึกษาที่ผุพังได้อย่างไร … โดยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มเติม

https://go.ted.com/Cymy


แล้วจะเอามาใช้กะ KM

Thailand 4.0 กับ RID 4.0

มาตรฐาน

ช่วงนี้มีการตื่นตัวกับ thailand 4.0 กัน แล้วก็กำลังจะไปเน้นการสร้างนวรรตจกรรม ซึ่งดี แต่จะไปนี้หนทางที่จะไป ต้องเคลียร์กับปัญหา อีกหลายด่าน สุด ๆ ถ้าอยากให้ไปอย่างยั่งยืนต้องรู้ว่าต้องแก้ที่ไหนนะครับ ไม่ใช่คิดเอาแต่เป้าอย่างเดียว เพราะจริงๆแล้วเป้าพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย

เรื่องการสร้างนวรรตกรรมกรณี Thialand 4.0 นี้แนวโน้มจำเป็น ต้องใช้ IT มาพัฒนาเยอะมาก หน่วยงานอย่างกรมชลประทาน เป็นราชการ ที่มีบุคคลากรด้านการพัฒนาต่อยอดนี้ นับคนได้ มองไปก็ต้องมีงานจ้างครับ ซึ่งกระบวนการจ้างเพื่อไปให้ถึงนวรรตกรรมหลายๆอย่างในปัจจุบัน ถ้าเป็นจ้างเหมาทำ ผมว่าตายอย่างเดียว การดำเนินงานจ้างต้องเป็นรูปแบบใหม่ คือ ทำไปตรวจสอบไป แก้ไขไป ผู้รับจ้างต้องมีทรรศนคติที่ดี และรับผิดชอบ รวมถึงรับผิดชอบระยะยาวได้ (หาไม่ได้แล้วมั๊งผู้รับจ้างแบบนี้) และนี้ล่ะคือเรื่องที่ต้องแก้ ส่วนบุคคลากรด้านการพัฒนาที่ต้องผลิตเอง ก็ต้องวางแผนจริงจัง เพราะนววรกรรมยังไม่เกิด และต้องแก้ไขระหว่างทางเท่านั้น ร่วมกับนวรรตกรรมอย่าง Thailand 4.0 เป็นนวรรตกรรมที่จำเป็นต้อง บูรณาการหลายส่วนด้วย การจ้างจากหน่วยย่อย หน่วยเดียวต้องคิดเผื่อคนอื่นด้วย (คงยากไปอีก) ดังนั้นโครงสร้างที่ต้องคิดจากส่วนกลางต้องมีคนเก่งสุด ๆ มาวางให้ครับ

ไว้ต่อตอน 2…

IoT(Internet of Things) กับงานชลประทาน

มาตรฐาน

IoT(Internet of Things) กับงานชลประทาน

Internet of Things เป็นเรื่องที่เป็นกระแสออกมาเรื่อย ๆ จะบอกว่าเป็นกระแส แบบเดี๋ยวจะหายไปก็ไม่ใช่ แต่เป็นกระแสหลักเลยก็ว่าได้ แถมมันจะส่งผลไปอีกนาน ชนิดแบบเปลี่ยนอนาคตการทำงานกันเลยทีเดียว
กระแส Internet of Things ของประเทศไทยตอนนี้ดูเหมือนจะอยู่ในกรอบของฝั่งการศึกษา และหน่วยงาน ด้าน IT บางแห่งเท่านั้น เช่นพวกตามมหาลัยต่างๆ ส่วนการ นำมาปรับใช้ก็มีให้เห็นอยู่บ้าง เช่นที่เมืองแสนสุข (บางแสน) แต่ว่า หน่วยงานรัฐเกือบทุกหน่วยงาน คงยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร ไม่รู้ว่ามันจะมาทำไม จะวางแผนอย่างไรกับมัน แน่นอนคนรู้เรื่องนี้มีแต่เด็ก ๆ ที่จบใหม่ ผู้ใหญ่ระดับบัญชาการจะไปรู้ได้ไงถ้าไม่มีใครไปบอกหรือ อธิบายให้เข้าใจ และเด็กที่ว่าคงยังไม่บอก เพราะตัวเองก็คงยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้จะเอาไงกันมันที่จะมาผูกกับเรื่องงานได้…

the-internet-of-thingsLMC-Pipe.JPG

 

ความหมายของ IoT มีเยอะไม่ศึกษาได้ตามเว็บไซต์ได้เลย แต่ที่จะพูดถึงตอนนี้คือ Small Thins หรือ สิ่งของแบบเล็ก ๆ ที่เป็น Device สำหรับปล่อย data นี่ล่ะ พอเข้าเรื่องนี้หลายคนในกรมชลประทานอาจจะนึกไปถึง เรื่องโทรมาตรทันที แน่นอนเรื่องโทรมาตรเป็นเรื่องแรก ๆ ที่นักวิชาการหลายคนเอาไปอธิบายเป็นตัวอย่างเรื่อง IoT เลย แต่งานชลประทานมีหลายอย่าง นะครับ จะมอง Small Things เป็น pump น้ำก็ได้ เป็น ปตร.ก็ได้ เป็นอาคารตัวไหนก็ได้ หรือเป็นอาคารชนิดใหม่ ๆ เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรือเอาพวก Tracking ติดรถส่งน้ำนี่ก็ได้ จะได้รู้ว่าสนับสนุนรถน้ำได้เท่าไหร่

จะเห็นว่าไปได้ทุกวงการเลยทีเดียว แต่การสนใจเพื่อจับมาปรับใช้เรื่องไหนก่อน ที่เข้าวินเลยคือเรื่อง โทรมาตรอยู่แล้ว หลายคนบอกว่าก็มีแล้วนี่ ก็จะบอกว่าที่มีอยู่มันเป็นทิศทางที่ไม่ใช่ concept ของ IoT ทั้งหมดมีหลายเรื่องต้องแก้ไข เช่น เรื่อง Device ต่อไปจะถูกกว่านี้ อีกบาน แล้วเรื่อง data ที่จะไหลเข้า cloud มันเป็น cloud หรือยัง ผมมองว่าปัจจุบันคือ ไอน้ำที่แพงเป็นหย่อมๆ ไม่ใช่เมฆ

ลงเทคนิคอีกนิดคือเมื่อ เป็น cloud ต้องเป็น cloud แบบรวมที่ทุก data ส่งมาในนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพื่อการลงทุนที่เป็น platform เดียวกันรวมถึงการหาคนมา support จะได้ไม่หลากหลายมีทิศทางเดียวกัน Hardware จะได้ไม่มั่วด้วย

พอเป็น cloud อย่างที่ว่า แล้ว data ที่ส่งเข้ามาจะใหญ่และมั่วไปหมดส่งผลให้ database ใน cloud คงไม่ใช่แบบ relational database แล้ว มันคือ Big Data สายไอทีรู้จักคำนี้ดีครับแต่ไม่ทุกคน 555 และนี่ล่ะคือการจัดการ การสร้างความพร้อมในการเตรียม device กับ data ที่ต้องสัมพันธ์กัน เพื่อไปกำหนดว่าเราจะดึงข้อมูลใน Big Data มาทำไรวิเคราะห์อะไรบ้าง

ดังนั้นถ้าจะ Imprementation กับเรื่อง IoT ต้องวางแผนดี ๆ ไม่คิดแยกส่วนทำแบบที่ผ่านมา KM เรื่องนี้กับคนที่รู้เยอะ ๆ และเริ่มสรุปแนวทางกันได้แล้วและอย่าสรุปแบบเดิม ๆ คือมีแต่คณะประชุมในเรื่องไม่รู้จริง รอนายสั่ง เพราะเรื่องแบบนี้บอกตรงนาย ๆ คงงงอยู่เหมือนกัน

หมายเหตุ ทุกกิจกรรมของกรมในทุกภาคส่วน ที่จะทำ IoT data ต้องมาอยู่ใน cloud เดียวกันนะครับ

เขียนไว้ตรงนี้ว่าต่อไป จากเรื่อง IoT Trend ที่จะมาอีกแน่ ๆ ในยุค 4.00 คือ เรื่องBot

ศิรธิษณ์ 7 ส.ค.59

Powerpoint

มาตรฐาน

ตอนนี้เขียนง่าย ๆ เร็ว ๆ คือ ได้ทำเครื่องมือสำหรับ ทำ ppt ที่ต้องใช้บ่อย ๆ แล้ว คือ

file –>download

ตัวเครื่องมือเป็น excel แต่ ใช้สำหรับ powerpoint

วิธีใช้ ไว้ถามกันส่วนตัวครับเพราะกะทำมาให้ผู้ร่วมงานครับ