โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการของสำนักงานชลประทานที่ 7

มาตรฐาน

วันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 เจ้าหน้าที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา นำทีมโดย นางสาวอรญา เขียวคุณา หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน ประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการของสำนักงานชลประทานที่ 7

Advertisements