GIS gis gis

มาตรฐาน

คราวนี้ขอมาแตะเรื่อง GIS ซักหน่อย เพราะเข้าใจว่าในกรม มี guru เรื่องนี้เยอะ แล้วก็ GIS นี้มีมานานแล้วในกรมชลฯ ความชัดเจนก็มีมาพอสมควร ในภาคของส่วนกลางน่ะ มาเป็นขอบเขต โครงการชลประทานทั้งประเทศกันเลยทีเดียว ถูกหรือผิด เชื่อถือได้หรือไม่นั้น ต้องดูเป็นรายโครงการไป แต่รวบรวมมาเป็นก้อนเดียว แล้ว

ต่อไปก็จะมาต่อกันในเรื่อง ทำอย่างไรถึงจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้กันได้ ตามภารกิจอย่างเต็มที่ (ตอนนี้ใช้กันอยู่อย่างมั่วมาก)

ข้อมูลพื้นที่ชลประทานที่ได้มา อย่างที่รู้ ๆ กันคือมาจาก แต่ละสำน้กงานจัดทำและส่งเข้ามารวบรวมกันที่ส่วนกลาง และการรวบรวมสำเร็จแล้วก็จะเป็นข้อมูลของปี 2555 ตอนนี้ก็จะถือว่า โครงการชลประทานที่เป็น GIS และเป็น Existing จะเป็นข้อมูลถึงปี  2555

คำถามต่อไปคือ GIS ของ โครงการชลประทานที่เป็น planning ล่ะอยู่ที่ไหน แล้ว Existing เดิมน่ะ บางโครงการมันมีพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น/ลดลง จะ revise อย่างไร แล้วจะนำข้อมูล ต่าง ๆที่มีอยู่มาวางนโยบาย ได้อย่างไร อย่างบูรณาการกับ หน่วยงานของกรมกันเอง กรมอื่น ๆ กระทรวงอื่น ๆ
.solution ที่ทำกันอยู่ ณ ตอนนี้คือ  copy copy copy แล้ว arcgis. แล้วส่งต่อ ตามภารกิจนั้น ๆ และ file gis มันระดับ เป็นร้อย เมก จะส่งต่อทีก็ copy copy copy

คนที่ใช้ gis อยู่จะรู้ว่าต้องใช้ file ไหน คนสั่งก็สั่งกับคนเดิมห้ามเปลี่ยน แต่ เราทำ gis กันหลายภาระกิจหลายหน่วยงาน ต้องมีคนดูแลข้อมูลอยู่ที่ส่วนกลางและต้องรู้ภารกิจทั้งหมดของกรม นั่นหมายความว่าควรจะเกิด ศูนย์ปฏิบัติการ gis ในระดับกรม ครับ

ในทางเทคนิคศูนย์ที่ว่าต้องเป็น server ซึ่งสามารถกระจายหรือให้บริการข้อมูลเป็นชั้นข้อมูลกลับไปได้ด้วย การบริการชั้นข้อมูลที่ว่าคือ service ผ่าน internet นะครับ แน่นอนบริการแบบปกติ coppy file ก็ต้องมีด้วย

ที่ผ่านมาได้รับภารกิจเรื่อง zoning พืชเศรษฐกิจจึงได้ รวบรวม gis ที่เกี่ยวข้อง จึงได้พบว่าควรมีบริการอย่างที่ได้เกริ่นไว้ จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี ซึ่งรู้อยู่แล้วว่า มีsolution ประเภทนี้อยู่ แต่ที่ผ่านมาจะรับทราบได้ว่าเป็น เทคโนโลยีที่ไม่ฟรี แพงมาก และความจริงคือเราเคยซื้อกันไว้แล้ว ก็พวก arcgis server ทั้งหลาย แต่การบริการจะกลายเป็นบริการแบบสำเร็จรูปสำหรับเรื่อง ๆเดียว

แล้วsolution แบบที่เป็น ระหัสเปิดล่ะ opensource ตอนนี้ศึกษาไว้แล้ว สรุปว่ามี และจะลองไปทำใช้สัก project ก่อนในเรื่องอาคารชลประทาน คราวนี้จะทำระบบแบบใช้เงินน้อยแต่จะให้ผลประโยชน์เยอะออกมา ที่สำคัญ gis แบบ share ได้จะนำไปใช้ต่อยอดได้หลายภารกิจครับ

ไว้ต่อตอน 2

Advertisements