การนำรวมหมู่ COLLECTIVE LEADERSHIP

มาตรฐาน

พอดีได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับ ปัญญารวมหมู่ ก็ได้ความรู้มามากมายกับ หลักการที่ได้จากธรรมชาติ และพอจับกระแสได้ว่าหลัง ๆ นั้นเริ่มมีคนพูดถึง การนำรวมหมู่ COLLECTIVE LEADERSHIP ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่

จริงที่หลักการที่เรา ๆ ใช้กันอยู่คือการใช้ KPI กันอย่างบ้าคลั่ง แต่เวลาสะท้อน KPI ที่เกี่ยวกับ LEADERSHIP มันเป็นปัจจัยหลักเสมอ แถมถ้า LEADERSHIP ที่เรา ๆ วัดกันอยู่สะท้อนออกมา แน่นอน มีเรื่องการเมือง ซึ่งมันจะวัดไม่ได้ทันทีแต่ถูกเขียนใหม่ให้ดูดี …ของจริงก็ยังคง…..(ลองเติมดู)…

การเป็น HiPPS ไม่ได้เสียเปล่า ที่ไปอยู่มาหลายที่ ก็เลยรู้แล้วว่าการที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้มันต้องอาศัยTEAM

TEAM ที่ดี TEAM ที่แข็ง นี่คือการสัมผัสโดยการพบเห็นและได้ร่วมงานด้วย การมีTEAM  ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองหากมีงานมา นั่นแหละ KPI ที่ควรวัดอย่างจริงจัง ซึ่งจะหาดูจากตัวเลขบนหอคอยงาช้างไม่ได้ ต้องลงมาดูมาวัดเอง

TEAM ที่ดี ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เป็นเพราะ “นาย” หลายคนบอกว่า นายวางนโยบายดี ทำให้เกิด TEAM ที่ดีได้ ที่จริงแล้วผิดมาก นโยบายที่ดีไม่ได้สำคัญเลย ถ้าไม่มี LEADERSHIP มันสัมพันธ์กันอย่างสุด ๆ

ในยุคต่อไป LEADERSHIP  ยิ่งสำคัญมากกว่าเดิมเสียอีก เพราะเป็นยุคที่มี GEN Y เข้ามาผสมกันมากกว่าเดิมในองค์กร หาก GEN Y ไม่ศรัทธาในตัวผู้นำละก็มันไม่ค่อยทำงาน และไม่ทำจริง ๆ แถมเถียงหัวชนฝา GEN X ยังทำบ้างความอดทนสูงกว่า เอ้าเข้าเรื่องการนำรวมหมู่ซะที บทความหลังจากนี้เอามาจากเว็บอื่นนะครับ จากเว็บนี้ http://www2.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9530000059747

การนำรวมหมู่ (COLLECTIVE LEADERSHIP)

คำนี้เดิมนิยมใช้ในขบวนการสังคมนิยม หมายถึงการนำโดยคณะบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกทั้งหมด เพื่อใช้ปัญญารวมหมู่ให้ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกคน เช่นในพรรคคอมมิวนิสต์ มักจะถูกกำหนดนโยบายและบริหารโดยกรมการเมือง (POLITBUREAU) ซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงเพียงไม่กี่คน ถัดมาก็มีคณะกรรมการกลางพรรค ซึ่งมีผู้นำระดับสูงและสูงรองลงมาจำนวนหนึ่ง มีสภาหรือสมาชิกตัวแทนจากภูมิภาคและสาขาหน่วยต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั่วทั้งประเทศ

ในทางทฤษฎี ถือว่าการนำรวมหมู่เป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยของประชาชนในประเทศสังคมนิยม ที่มีการรับฟังเสียงจากประชาชนข้างล่าง สะท้อนขึ้นมาตามลำดับ และหมู่คณะผู้นำวางนโยบายตัดสินใจร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติ พรรคคอมมิวนิสต์ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ได้มีอำนาจเป็นรัฐบาลแล้ว บางครั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และคนสนิทของเขา มักมีอำนาจในการนำมากกว่าที่จะเป็นการนำแบบรวมหมู่แบบรับฟังเสียงสะท้อนจากคนข้างล่างอย่างเป็นประชาธิปไตยจริง ๆ

COLLECTIVE LEADERSHIP ได้ถูกนำมาใช้ในความหมายใหม่ โดยเฉพาะในงานพัฒนาองค์กรและงานพัฒนาชุมชนในหลายประเทศ ที่สมาชิกเน้นเรื่องการนำอย่างเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มากกว่าการนำโดยคน ๆ เดียว บางครั้งใช้คำว่า SHARE LEADERSHIP หรือใช้คำอื่น ๆ เช่น CO-MANAGEMENT, TEAM SYNERGY, GROUP MIND, CO-INTELLIGENCE

ความหมายของคำว่า COLLECTIVE LEADERSHIP ที่คนนอกประเทศสังคมนิยมใช้กันออกจะหลวม ๆ และแล้วแต่ต่างกลุ่มต่างคนต่างตีความ แนวคิดส่วนที่คล้าย ๆ กัน คือ ประชาชนในกลุ่ม องค์กร ชุมชน ควรจะได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการอภิปรายออกความเห็น ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นกิจกรรมของส่วนรวม/มีผลกระทบต่อส่วนรวมมากขึ้น ทั้งเพื่อที่ส่วนรวมจะได้แนวคิดที่ดีของปัญญาแบบรวมหมู่ (COLLECTIVE INTELLIGENCE) และเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ลงมือทำงานอย่างมีจิตสำนึก เอาการเอางาน ทำให้การทำงานเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม, องค์กรชุมชน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ยังไม่มีการวิจัยและหนังสือที่มองภาพรวมทั้งหมด แต่มีกลุ่มกิจกรรมและแนวคิดเฉพาะเรื่องอยู่มากพอสมควร ที่พอหาอ่านได้จากเว็บไซท์ต่าง ๆ เช่น COLLECTIVEWISDOM.ORG หรือสถาบัน เช่น CO-INTELLIGENCE INSTITUTE, THE COLLECTIVE WISDOM INITIATIVE, COMMUNITY-INTELLIGENCE

 

Advertisements