Send to CAD ยืนยง…

มาตรฐาน

รูปภาพ

สมัยนานมากแล้ว เขียนโปรแกรม มาตัวนึงชื่อ Send to CAD

ซึ่งประโยชน์ของมันคือ เอาตารางที่ทำไว้ใน Excel ไปสร้างใน AutoCAD แบบ Text+line

นำไปฝากไว้กับ Thaiware.com ตั้งแต่ปี 43 ( แก่แว้วเรา)

ดูรูป

รูปภาพ

 

ตอนนี้ Send to cad ใน Thaiware ยังอยู่ และยังมีคน Download อยู่ 5000 ครั้งแว้ว อิ อิ

ร่วมกับไม่นานมานี้มีคนถามหาโปรแกรมนี้..

มันก็ 10 ปีแล้วครับ ตอนนั้นใช้กับ window98 ด้วยซ้ำ เคยทำ version ใหม่กว่านี้ด้วย แต่หาไม่เจอแล้ว เลยคิดจะทำใหม่อีกรอบ แต่…

มาลองใช้ของเก่าดู เลยโหลดของตัวเองใน thaiware มาลง ใช้กับ

Window7 + ms excel 2007 ร่วมกับ AutoCAD 2014

ปรากฏว่ามันใช้ได้ เลยไม่ต้องเขียนใหม่แล้วตู

สำหรับวิศวกรท่านใด ยังใช้ AutoCAD อยู่ครับ ตัวนี้มีประโยชน์มากครับไป ดาวน์โหลด ได้เลย Version ดั้งเดิมนี่ล่ะ

ใน Thaiware แล้วกัน

download here

 

แต่ว่า การ install เปลี่ยนไปหน่อย ตาม MS Excel ที่ version ใหม่กว่า เลยเขียน Readme ใหม่ตามด้านล่าง

send_to_cad
for excel 2007
วิธี install :
1) Copy file Send_to_cad.xla ลงใน Folder ที่ต้องการ
2) ใช้การจัดการ Add-ins ของ Excel
– เปิดโปรแกรม Excel แล้วเลือก Menu ของ excel (ด้านบนซ้าย) ->
– เลือก ปุ่ม Excel Options (อยู่ข้างปุ่ม Exit Excel)
– เมนูด้านซ้าย เลือก Add-ins
– จะเห็น คำสั้ง ที่เขียนว่า Manage: [เลือก Excel-Add-ins] Go… คลิ๊กที่ ปุ่ม Go…
3) install via add-ins
– กดปุ่ม Browse แล้วเลือกไปที่ File Send_to_cad.xla ที่ copy เก็บ เอาไว้
– กดปุ่ม O.K. จะปรากฎ Tool Bar ไว้เรียกโปรแกรมออกมาครับ อยู่ที่ เมนู Add-ins —>command bar ชื่อ Send to CAD
วิธีการใช้งาน :
– เปิดโปรแกรม MS Excel ที่มีตารางที่ต้องการส่งอยู่ และเปิดโปรแกรม Autocad ที่ต้องการสร้างตารางไว้
– ทำการเลือกกลุ่ม cells ตารางที่ต้องการใน MS Excel โดย ไฮไลด์ไว้ แล้วกดปุ่ม Toolbar “send To Cad”
– จะปรากฎหน้าต่างออกมา โดยมีช่องให้ Set ค่าต่างๆ ดังนี้
TEXT — > กาถูกไว้หากต้องการส่งตัวหนังสือในตาราง ไป Autocad
LINE — > กาถูกไว้หากต้องการส่งเส้นตารางไป Autocad
Text Heigth : ค่าความสูงตัวอักษรที่จะสร้างใน Autocad
Width Factor : ค่า Width Factor ของตัวอักษรที่จะสร้างใน Autocad
Box Width : ค่าความกว้างเปรียบเทียบระหว่างหน่วยความกว้าง cell ใน MS Excel ต่อ 1 หน่วยใน Autocad
เช่น Box Width = 4.215 ,Cell ตาราง กว้าง 8.43 เวลาสร้างตารางนี้ จะได้ความกว้าง 2 หน่วย ใน Autocad
Box Heigth : ค่าความสูงเปรียบเทียบระหว่างหน่วยความสูง cell ใน MS Excel ต่อ 1 หน่วยใน Autocad
เช่น Box Heigth = 21.75 ,Cell ตาราง สูง 21.75 เวลาสร้างตารางนี้ จะได้ความสูง 1 หน่วย ใน Autocad
TEXT Far form Line Box :
Left : ระยะห่างของตัวอักษรตัวแรกจากเส้นตารางด้านซ้ายหากตัวอักษรในตารางสั่งชิดซ้ายไว้
Right : ระยะห่างของตัวอักษรตัวแรกจากเส้นตารางด้านขวาหากตัวอักษรในตารางสั่งชิดขวาไว้
use font thai?.shx : หากมีการหรือต้องการใช้ font ” thai?.shx ” ในตารางที่จะสร้างใน Autocad ให้กาถูกไว้ (สมัยนี้น่าจะไม่มีให้ใช้แล้ว)
ปุ่ม Set up font : ตั้งค่าFont ใน Autocad ให้ได้ใช้ Text Style ที่ต้องการ โดยจะมีตัวเลือก ให้ set ค่า 2 ตัวเลือก
ตัวเลือกบน ให้เลือกใช้ Text Style ที่ต้องการสำหรับตัวอักษรปกติทั่วไป
ตัวเลือกล่างให้เลือกใช้ Text Style ที่ใช้ font ” thai?.shx “สำหรับตัวอักษรภาษาไทย
– กดปุ่ม Ok. เพื่อทำการสร้าง ตารางใน Autocad โดย จะทำการให้เลือกจุดที่จะแทรกตัวตารางลงไป
Tip : สามารถส่งแฉพาะเส้นตารางไปก่อนก็ได้ครับโดยเลือกส่งแฉพาะเส้นตารางแล้วค่อยส่งตัวอักษรตามไปทีละช่องก็ได้
หากแต่ละช่องตัวอักษรสูงไม่เท่ากัน

วิธีการUninstal :
ทำตามขั้นตอนที่ 2 ของการ install แล้วปลดเครื่องหมายกาถูกหน้าคำว่า Send_to_cad ออก
Toolbar “Send To Cad” จะหายไป

 

อ้อ ชื่อ พีรยุทธ อังวิทยาธร นั่น ชื่อเดิม

ตอนนี้เปลี่ยนเป็น ศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐแล้วครับ

Advertisements

สารสนเทศกรมชลประทาน ตอนที่1 :ยุคนี้คือยุคที่ต้องวิ่งหาสารสนเทศกัน? …ผิด!!

มาตรฐาน

ว่าด้วยเรื่อง เทคโนโลยีและสารสนเทศ กับ กรมชลประทานที่ ผู้เขียนอยู่มานานแล้ว เข้าใจว่า สารสนเทศ ที่กรมหรือหน่วยราชการอื่น ๆ ใช้กัน ก็คงไม่ต่างกันมาก นั่นคือ ไม่มียุทธศาสตร์ การใช้สารสนเทศขั้นสุดยอด แต่ก็เข้าใจได้ครับ

ในแต่ละหน่วยงานราชการ มีภารกิจที่จะต้องทำกันอยู่แล้ว และแน่นอน ภารกิจหลัก ๆ ไม่ใช่เรื่องของสารสนเทศแน่ ๆ ก็เขาว่ากันว่ากรมชลฯเป็นกรมช่างนิ สารสนเทศเป็นภารกิจรองครับ ไม่เคยเป็นพระเอก แต่ดันเป็นรองฝังอยู่ในทุกกระบวนงาน การใส่ใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ หลาย ๆ หน่วยใส่ใจกันมากขึ้น แต่ก็ตามกระแสที่ต้องรอให้เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทก่อน กูรูทั้งหลายจึงเริ่ม ให้ความเห็นต้องมี นั่น โน้น นี่ แต่มุมมองก็จะเป็นว่า ช่วยให้งานดีขึ้น ปิดตรงจุดนี้ เพื่อให้ทำงานดีขึ้น กลายเป็นว่า สารสนเทศที่จัดทำอยู่ทุกวันนี้ เกิดจากความต้องการ ของหน่วยงาน จากจุดเล็ก ๆ โดยไล่ตามเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้น บางอย่าง ก็เป็นแค่ตามกระแส บางอย่าง ทำเพื่อว่า “มีแล้ว” ถามว่าได้ใช้กันมั๊ย คำตอบคือ ส่วนใหญ่ วืด แต่ก็ ดีกว่า ระบบสารสนเทศ ขนาดใหญ่ครับ เพราะมีอยู่หลายเคส ที่ สร้างสารสนเทศแบบ คิดหลาย ๆ อย่างปนกันอยู่ในนั้น ขนาดใหญ่ แต่ใช้ไม่ได้ ซึ่งจุดนี้ ผู้จัดทำส่งซิกกันมาว่า ก็ ผู้ใช้ User ไม่กรอกกันให้นี่หว่า มันเลยใช้ไม่ได้  ครับเป็นเช่นนั้น แต่ผมว่าส่วนหนึ่งคนทำระบบคิดไม่รอบด้านครับ โดยเฉพาะเรื่อง user นี่ล่ะ

หลายคนถามหา การ เชื่อมโยง

ก็ในเมื่อ สร้างสารสนเทศกันมาแล้ว แน่นอน ส่วนที่ work มาจากจุดเล็ก ๆ ซึ่งใช้งานกันในหน่วยย่อย ๆ ครับ แต่หน่วยย่อยเหล่านั้น กลับพัฒนาในเรื่องเดียวกัน คนละระบบ  ยกตัวอย่าง ระบบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เท่าที่เคยได้ข่าวมีอย่างน้อย 3 ระบบทำเรื่องเดียวกัน เกี่ยวกับแผนที่ แล้วก็ระบบโทรมา….ประมาณนี้ล่ะ แล้วมันจะเชื่อมโยงกันได้มั๊ย คำตอบคือ มันคนละแบบฟอร์มกันน่ะครับ จัดทำเป็นมาตรฐานแบบฟอร์ม ก่อนสิครับ ถึงจะเชื่อมโยงกันได้ นั่นหมายความว่า ระบบต่าง ๆ จะเชื่อมโยงกันได้ ต้องมีผู้จัดการ

 

ผู้จัดการในที่นี้ ก็ต้องเป็นเสมือนกูรู ที่ต้องรู้ไปทุกด้านรวมถึงเก่งกาจด้านสารสนเทศด้วย และแน่นอนที่เกริ่นไว้ตอนต้นว่า ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ผ่านมา สารสนเทศไม่ได้เป็นภารกิจหลัก การเน้นในเนื้อหา การสร้างคน การให้ความสำคัญของบุคคลากรด้านสารสนเทศ ไม่ได้ถูกสร้างอย่างจริงจัง แถมคนสารสนเทศที่มีอยู่ ก็ไม่ได้ถูกวางนโยบายให้มาเข้าใจในภารกิจหลักมาก ทำให้ ผลงานด้านสารสนเทศออกมาเปะปะ ตามแต่ละหน่วยงานที่ต้องจัดทีมทำกันและเชื่อมโยงกันไม่ได้…

ที่ขึ้นหัวข้อ ว่า ยุคนี้คือยุคที่ต้องวิ่งหาสารสนเทศกัน? …ผิด!! ก็เพราะว่า ยุคนี้ สารสนเทศ ต้องวิ่งเข้าหาผู้ใช้แล้วน่ะสิครับ

ลอง จิตนาการดูนะครับ สมมติ ผมเป็นบุคคลากร คนหนึ่ง ทำงานในส่วนวิศวกรรม ของสำนักชลประทาน มี มืถือ smart phone หนึ่งเครื่อง เข้า ใช้งาน app กรมชลฯ  login ด้วย user name และpassword เท่านี้ ก็จะมีเมนูตามภารกิจเข้ามาดังนี้

[ผลเบิกจ่าย รายโครงการ…] [สรุปผล pmqa หมวดต่าง ๆแยกรายโครงการ] [คลังสเปก] [แจ้งเตือนการประชุม] […]

อีกตัวอย่าง สมมติ ผมเป็นสบ.โครงการชลประทานแห่งหนึ่ง มี มืถือ smart phone  เข้า ใช้งาน app กรมชลฯ  login ด้วย user name และpassword มีเมนูตามภารกิจเข้ามาดังนี้ [ผลการเบิกจ่ายสัญญา…] [การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ] [รายงานสะภาพอาคารชลประทาน] [ปริมาณน้ำวันนี้]  […]

ครับนี่คือ สารสนเทศ ที่ได้แต่นึกไว้ และนี่คือรูปแบบสารสนเทศที่วิ่งเข้าหา ผู้ใช้  ซึ่งควรจะมีแล้ว แสดงว่า ระบบสารสนเทศของกรมชลประทาน เข้าข่าย ช้า ยังพัฒนาไม่พอ และที่ชี้ให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศของกรม ต้องการการพัฒนาอีกมาก ก็ ตอนที่มีการสรุปบทเรียนในระดับกรม ในช่วง 2-3 ปีมานี้ ผลอันดับต้น ๆ ที่แสดงถึงจุดอ่อนของกรมคือ ไม่มีระบบสารสนเทศที่ดีและเพียงพอ

มองไปข้างหน้า…ระบบสารสนเทศในอุดมคติของกรมชลประทาน ถ้าจะทำได้จะต้องมีการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ หรือที่เรียกกันว่า “บูรณาการ” ข้อมูล  นั่นหมายความว่าต้องมีทีมวิเคราะห์ในระดับกรม มาวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้วิ่งไปวิ่งมาในแต่ละกระบวนการและหน่วยงาน ร่วมกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม และเสนอแนวทางการจัดทำสารสนเทศในระดับกรม  เป็นงานที่ไม่ง่ายเลย แค่คิดก็ปวดหัวแล้ว… นี่แค่เสนอแนวทางนะ ยังมีขั้นตอนพัฒนาสารสนเทศอีก เพียบ

ทีมวิเคราะห์ที่ว่าในปัจจุบัน น่ะมีแล้วครับ เป็นทีมชนิดที่ใช้บุคคลากรในกรมนี่ล่ะ และเป็นทีมข้ามสายงานอีก รวมถึง คนทำงานจาก สารสนเทศของกรมด้วย คราวนี้ เอาจริง

ตอนหน้าจะนำเสนอ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของกรมแบบง่าย ๆ เบื้องต้นครับ(หากมีเวลาเขียนนะ)

ผู้นำที่เก่งที่…

ข้อความ

ผู้นำที่เก่งที่สุดคือผู้นำที่ผองชนไม่รู้ว่ามีเขาอยู่…เมื่องานของเขาสำเร็จลง เป้าหมายบรรลุผล ผองชนจะบอกว่า ‘พวกเราลงมือทำเอง’

เชื่อว่าเป็นของ เล่าจื้อ